Aktiv revizních techniků - ART 2016 


Komora revizních techniků

Elektrotechnického svazu českého, z.s.

   si Vás dovoluje pozvat na

Aktiv revizních techniků – ART 2016,

  

který se koná 20. dubna 2016

v konferenčním sále PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4

 

Odborný garant:

 • Miloš Černý, kancléř Komory revizních techniků ESČ

 Organizační garant

 • Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

 

Časový program aktivu:

 • 8,00 -   9,00 hod. prezence účastníků

 • 9,00 - 14,30 hod. přednášky, diskuse

  • Elektrické instalace na březích vod (jezera, řeky, přístaviště atp.)

Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

  • Nejčastější pochybení na úseku VTZ při kontrolách SUIP

Ing. Miroslav Záloha, SÚIP, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení

  • Chyby při revizích a montáži hromosvodů z pohledu inspektora SOD

Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

  • Požáry a úrazy od elektrických zařízení

Ing. Zdeněk Kašík, Policie ČR, oddělení kriminalistických a technických expertíz

  • Požadavky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování v instalacích nízkého napětí, volba a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí

Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

  • Rok řemesel 2016“ – aktuální informace o projektu a internetovém portálu www.mistriremesel.cz

Mgr. Radek Roušar, ELKO CZ, s.r.o., prezident ESČ

Diskuse k jednotlivým tématům proběhnou vždy po ukončení přednášky, závěr aktivu bude tradičně vyhrazen výměně poznatků a zkušeností účastníků aktivu k aktuálním otázkám.

Aktivu se zúčastní firma IN-EL, spol. s r.o. s kompletní nabídkou odborné literatury, tiskopisů a tabulek, výrobci zařízení a elektroinstalačních materiálů a firmy nabíze­jící měřicí přístroje pro elektrotechniky. Účastníkům aktivu budou k disposici informační a propa­gační materiály PRE.

 

Organizační pokyny:

1. Termín:       20. dubna 2016

2. Místo:          konferenční sál PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/44

3. Uzávěrka přihlášek: 18. dubna 2016

4. Zařazení na aktiv nepotvrzujeme

5. Účastnický poplatek:          

a) 500,- Kč vč. DPH (413,- bez DPH) pro řádné členy ESČ (individuální nebo spolkový členové, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2016 v plné výši)

b) 800,- Kč vč. DPH (661,- bez DPH) pro ostatní účastníky

6. Způsob platby:

a) složenkou, variabilní symbol 160420

b) převodním příkazem na účet 1923554399/0800, variabilní symbol 160420, do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka 

c) v hotovosti při prezenci

7. Přihlášky a informace (pořadatel):       

Elektrotechnický svaz český, z.s.

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.czhttp://www.elektrosvaz.cz

IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

přihlášku je možné stáhnou zde

8. Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:

Metro, trasa A - stanice Strašnická, dále tramvaj č. 7, druhá zastávka Kubánské náměstí Metro, trasa C – stanice I. P. Pavlova, dále tramvaj č. 22 do zastávky Kubánské náměstí  

mapa zde

Partnerem letošního Aktivu revizních techniků - ART 2016 je projekt ROK řemesel 2016, který pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za finanční podpory Komerční banky, a.s. Finanční partner Roku řemesel 2016 Komerční Banka a.s. finančně podpořila částkou 15.000,- Kč i ART 2016, díky čemuž jsme mohli pro řádné členy ESČ zachovat stejné ceny jako v roce 2015, a to i přesto, že letos je již účastnický poplatek zatížen 21% DPH.

Partnery ART 2016 jsou: